Som nevidiaca pani učiteľka, ktorá si život vychutnáva na plno. Som členkou E-žien a momentálne píšem vlastnú knihu. 

Vyštudovala som vysokú školu odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: dejepis, náuka o spoločnosti a náboženská výchova. Pracujem ako učiteľka na Gymnáziu. Vyučujem dejepis, občiansku náuku, umenie a kultúru. Sú to predmety, ktoré mi predurčili cestu k písaniu a tvoreniu vlastného životného príbehu. Okrem toho vediem divadelno-dramatický krúžok.

Vo voľnom čase sa venujem jazde na koni, kde cítim pokoj a spätosť s prírodou. Taktiež veľmi rada cestujem. Cestovanie, ktoré mi dáva nekonečne inšpiratívne možnosti zážitkov. Predovšetkým k mojej voľnočasovej aktivite patrí neodmysliteľne divadlo! Je to miesto, kde sa cítim ako doma. Moment, keď vstúpim do divadla je neopísateľný, ak mám príležitosť vždy ma nájdete v divadle. Divadlo je pre mňa chrám, do ktorého chodím načerpať energiu a silu do každodenného života.


Moja životná filozofia je: V ničom nevidím prekážku. Ak sa náhodou nejaká na ceste vyskytne, tak ju preskočím, podleziem alebo prekročím a pokračujem ďalej.